Framsida

 

Greenfee 10€

Remson Golf Club kontonummer/tilinumero FI59 1113 3000 608469

 Vid behov kontakta gsegerst@gmail.com   eller  050-5338733.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com