Framsida

 

Medlems- och spelavgifter 2021

Nu är det dags att betala 2021 medlems- och spelavgifter.  Vi har stora utgiftsposter på kommande som vanligt i början av året och uppskattar därför snabba betalningar. 

Avgifterna ser du genom att gå till Medlemsinfo och sedan till Medlemsavgifter i menyn till höger.

 

År 2020 gav oss många positiva upplevelser:

Rekordantal nya medlemmar, glädjande många yngre golfare har sökt sej till golfbanan.

Vi har kunnat komplettera maskinparken med några nyinskaffningar som har kommit att ge en ordentlig ansiktslyftning åt golfbanan. Togs i användning en ruffklippare, en vertikalskärare för fairways, en "holkare" för luftning av fairways och slutligen sent på hösten en golfbanetraktor.

Grunden har gjorts för par 3 korthålsbanan. Ett par hundra lastbilslass från tunnelbygget i Jakobstad gjorde detta möjligt.

Slutligen kom också tillstånd att bygga ett maskinskjul. Tack vare donationer och talkoarbeten har detta kunnat uppföras med tillbudsstående medel. 

Under senhösten gjordes omfattande dräningsarbeten på banan.

Remson Golf tackar speciellt talkogänget som gjort allt det här möjligt trots klubbens minimala budget. Tack också till våra trogna sponsorer.

Tack för hängivet arbete till Sixten,Johan,Ove K och Ove S,Rainer,Jan-Erik,Tommy,Allan,Göran, Hans-Ola,Markus,Bo-Johan,Staffan,Joel och otaliga andra. Listan fylls på.....

Ordförande

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com