Höstmöte 15.10.2018 Rapport

Höstmöte 15.10.2018 Rapport

Behandlades bl.a. följande:

Inför höstmötet

Avgifter föreslås oförändrade 2019  Godkändes. Budgetförslaget godkändes.

Styrelsens förslag till styrelse 2019: Gustav Segerstam, Sixten Lindgren, Mikael Vikström, Gun-Britt Sundqvist, Allan Öst och Ove Strand samt utom styrelsen som sekreterare Göran Backman.  Godkändes. Gustav Segerstam återvaldes till ordförande.

Banarbeten fortsätter 2019. Fjärde hålet står i tur. Verkställs

Diskuterades hur banskötseln kan utvecklas och hur ansvaret fördelas. Mera information om detta senare. Ove Strand tar över ansvaret som greenkeeper. Begärde ett gäng som bistår. I höst rustas en lada till maskinförvaringsplats.

Valdes årets golfare, årets nybörjare och traditionellt premieras också en viktig person för klubben (en lyfts fram årligen).

Markus Hästö årets golfare  Motivering: Har sänkt sitt Hcp betydligt. Tar lektioner och arbetar ambitiöst på sin teknik.

Pia Öst årets nybörjare. Motivering: Har med framgång flitigt deltagit i klubbens tävlingar.

Johan Rosengård viktig person för klubben. Motivering: Har ställt upp med sina maskiner vid skötseln av banan.

 

Styrelsen tackar också alla övriga som troget ställt upp vid många tillfällen. Ni är prisvärda!

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com