Lövö Golf Alg andelsstämma 3.5.2017

Lövö Golf Alg andelsstämma 3.5.2017

 

LÖVÖ GOLF Alg/Andelsstämman 3.5.2017

Bokslutet som presenterades och godkändes visade ett plusresultat. Vinsten 959,23€ fördes över till vinst/förlust kontot.

Den tidigare styrelsen återvaldes och består av ordf. Leif Käldman, Gustav Segerstam, Ulf Eriksson, Hannu Keskitalo och Göran Backman. Andelsägarregistret per 3.5.2016 fastställdes och visar oförändrat 320 andelar.

 

 

 

 

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com