Matchplay Remson-Vörå 2021

Matchplay Remson-Vörå 2021

MATCHPLAY Remson-Vörå 2021

Greensome 9 hål/Scramble 9 hål i Vörå      1.8.2021 kl. 10
Best Ball/Scramble 9 hål vid Remson          5.9.2021 kl. 10
 
Alla spelar från egen tee. Den ena kan spela gul och den andra röd.
 
Greensome regler:
Hcp 60% av spelaren med lägre hcp och 40% av spelaren med högre hcp. På 9 hål halveras antalet hcp-slag.
Laget med lägre hcp får hcp 0.
Scramble regler:
25% av sammanlagda slope. På 9 hål halveras antalet hcp-slag. Hcp för nio hål:   12.5 x sammanlagda slopen/100.
Laget med lägre hcp spelar med hcp 0.
Best Ball regler:
Hcp-slag för 9 hål hälften av slope. Den med lägsta hcp spelar med 0 i hcp.
Den spelares nettoresultat räknas som är lägst.
 
Slutresultat när någondera paret  leder med mera vunna hål än vad det finns kvar att spela.  Kan skrivas t.ex. 2/1, två upp och ett hål kvar att spela.
 
Anmälda deltagarpar seedas utgående från parets hcp så att hcp-skillnaderna blir så små som möjligt och endast få eller inga handicapslag ges..Eventuella handicapslag noteras med en prick på scorekortet. Handicapslagen ges med början från svårast rankade hålet (1).Resultatet kan märkas 5/4 om man slagit 5 och erhållit ett handicapslag.
 
Ifall olika många par från Remson/Vörå matchas "överloppspar" mot ett på förhand utvalt par som också spelar samtidigt annan match, alltså om möjligt tre par isamma start. Jämför blind draw, men i detta fall väljs motståndarparet på förhand.
 
För spelarna gäller att notera slaget bruttoresultat. Då kan matchen kontrolleras i efterskott. 
Det lag som har lägre hcp spelar utan hcp. Det andra laget får hcp som är lika med skillnaden i hcp på 9 hål.
 
Det här är samma som gällde ifjol förutom förslaget om avgifterna.

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com