RGC Höstmöte 27.9.2020 plock från protokoll

RGC Höstmöte 27.9.2020 plock från protokoll

Till styrelsen för år 2021 valdes: Gustav Segerstam ordf., Sixten Lindgren, Mikael Vikström, Allan Öst, Ove Strand och Johan Rosengård. Göran Backman fortsätter som sekreterare, utom styrelsen. 

Bland övriga ärenden togs fram bl.a.: Behov av ny slope mätning eftersom det gjorts en hel del ändringar på banan. Beslöts att rönnen framför sjunde greenen hålls på en höjd av max 4m. Undersöks möjligheten att få ner den höga elavgiften (föranledd av pumpen för bevattningen av greenerna). 

Följande premierades:

Klubbmästare: Markus Hästö, Ove Klemets (Senior ö. 50), Helena Westerlund, Rainer Lönnvik (Veteraner ö. 70) 

Årets golfare: Johan With

Årets nybörjare: Roger Edström, Kim Löf

Viktiga personer för Remson Golf Club: Jan-Erik Backlund och Tommy Sandström

Bennäsvägen 415
68910 Bennäs

Tel: 050-5338733
Fax: 06-7236803

@: gsegerst(a)gmail.com